Aanwijzingen
Het cursistengedeelte van de site is niet alleen bedoeld voor cursisten die in groepsverband lessen krijgen, maar ook voor individuele lezers van Begin met Bridge. Dit gedeelte bevat aanvullende informatie over de opbouw van de methode en verder materiaal om het geleerde in de praktijk te brengen. In het onderdeel aanwijzingen wordt aangegeven hoe - vooral deel 1 - het beste kan worden doorgewerkt.

Oefenspellen
Bij de thuis na te spelen oefenspellen ligt de nadruk op de juiste of meest kansrijke speelwijze. De oefenspellen sluiten aan op de door de docent in de cursus gebruikte spellen. Om thuis met vier spelers nog eens te oefenen zijn oefenspellen in twee vormen weergegegeven en af te drukken.
Per hand vier spellen. Het blad met de vier spellen is in vier stroken te knippen, zodat iedere speler alleen zijn eigen hand kan zien. Met ieder een eigen spel kaarten kan elke speler zijn eigen hand kopiëren. Na afloop van het spel geeft de afdruk 'Per spel vier handen' het complete overzicht.
Per spel vier handen. Het hele spel wordt getoond met daarbij een korte toelichting op het spelen. Indien van toepassing, wordt ook het biedverloop gegeven.
PBN-files. Als je toegang hebt tot een schudmachine, bijvoorbeeld via een club, dan kun je de PBN-file van het betreffende hoofdstuk gebruiken. Een schudmachine plaatst de handen van een spel conform de inhoud van de PBN-file in mapjes.

Biedoefeningen
De biedoefeningen geven de bezoeker van deze site de gelegenheid samen met een partner het in Begin met Bridge gepresenteerde te toetsen aan de eigen interpretatie van het bieden.

Test je kennis
Ieder hoofdstuk uit de drie delen van Begin met Bridge wordt afgesloten met het onderdeel 'Test je kennis'. Achter in het boek worden kort de antwoorden op de vragen gegeven. Op deze site worden echter alle antwoorden zeer uitgebreid van een nadere toelichting voorzien en vaak wordt ook de bijbehorende theorie verder uitgediept.

Bestellen bij de auteurs
Bestellen rechtstreeks bij de auteurs zonder portokosten is mogelijk via een bestelmail
Begin met Bridge deel 1 - de basis (15e druk) = € 10,-
Begin met Bridge deel 2 - de verdieping (8e druk) = € 13,-
Verder met Bridge (de verbreding) (4e druk) = € 18,-