De lesmethode
De lesmethode Begin met Bridge is zeer leergericht, in lijn met de huidige didactische inzichten. Er is dus veel aandacht voor de verwerking van de lesstof. Zo hebben we voor de behandeling van de basiskennis een lesschema ontwikkeld voor 24 lessen met daarin vier herhalingslessen. Natuurlijk is er aan het eind van elke serie van 12 lessen ook een bridgedrive gepland.
Na deel 1 volgt logischerwijze deel 2. Om een wat meer gedegen stap naar deel 2 te realiseren is een tussencursus beschikbaar. In deze cursus 'Voorbereiding Clubbridge' wordt de lesstof uit deel 1 in grote stappen herhaald en is er ook aandacht voor zaken die met wedstrijdbridge te maken hebben. Dat betreft dan bijvoorbeeld STOP, ALERT en onregelmatigheden en arbitrage.
Deel 3 (Verder met Bridge) behandelt 30 verschillende onderwerpen. We verwachten niet dat docenten Verder met Bridge in zijn geheel en precies in de volgorde van het boek zullen doornemen. Ook het aantal lessen zal van de groep cursisten afhankelijk zijn. Het heeft dus geen zin voor dit boek een cursusprogramma op te stellen. Docenten kunnen kennis maken met de opzet van het lesmateriaal van Verder met Bridge via de button 'Docenten'.
Het lesmateriaal is door de Vereniging van Bridgedocenten beoordeeld. Hierbij kwam het materiaal van de cursussen bij Begin met Bridge en Verder met Bridge als zeer goed uit de bus.

Bridgedocenten
De serie Begin met Bridge is zeer geschikt om te gebruiken in een bridgecursus. Voor bridgedocenten zijn Powerpointpresentaties, tafelbladen (voorbeelden, oefeningen, tafelpuzzels, toetsen) en oefenspellen beschikbaar. Dit alles is beschikbaar voor de delen 1 en 2 in diverse uitgewerkte cursussen en voor het derde deel (Verder met Bridge) een les per hoofdstuk.. In de docentenhandleiding worden tips gegeven en voor deel 1 zijn er per les lesplannen beschikbaar. Voor docenten die over een password beschikken is het lesmateriaal te bereiken via de button 'Docenten'. Docenten die een password willen aanvragen kunnen ook daar terecht.

Cursisten
Het leerproces van cursisten wordt extra ondersteund door materiaal wat zij naast de les kunnen gebruiken. Zo worden de antwoorden bij de vraagstukken ('Test je kennis') uit het lesboek uitgebreid toegelicht. Ook zijn er oefenspellen die thuis gespeeld kunnen worden. Uiteraard zijn dit andere dan de in de les gebruikte spellen, maar ze passen altijd wel precies bij de betreffende les. Deze twee onderdelen 'uitleg bij Test je kennis' en de 'oefenspellen' zijn bereikbaar via de button 'Cursisten'.

Zelfstandig leren
Met Begin met Bridge kan de lezer zelfstandig "in de huiskamer" leren bridgen. In de driedelige serie zijn de moderne biedopvattingen verwerkt, terwijl de didactische aanpak erop is gericht een maximale kennisoverdracht te bewerkstelligen zowel met betrekking tot bieden als tot het afspelen van een contract. Ook als je zelfstandig de lesstof verwerkt kun je gebruik maken van de extra mogelijkheden via de button 'Cursisten'.

Bridgeschool Twente
De auteurs zijn ook betrokken bij de Bridgeschool Twente. Deze Bridgeschool verzorgt in Twente cursussen voor beginners, gevorderden en wedstrijdspelers. Daarnaast worden clubtrainigen gegeven en kunnen bedrijven en organisaties intekenen voor een bridgeclinic.

Website
De website van Begin met Bridge is niet alleen ingericht om informatie over de methode te geven. De website is vooral bedoeld om de lezers, al dan niet onder de hoede van een bridgedocent, extra ondersteuning te bieden. Daarnaast is ten behoeve van bridgedocenten het besloten deel van de site van docenteninformatie voorzien.
De webmaster ontvangt graag opmerkingen of aanvullingen.